Dziś jest poniedziałek, 21.10.2019, imieniny Urszuli, Hilarego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » TO I OWO O ŚRODOWISKU: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

TO I OWO O ŚRODOWISKU: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Szanowni mieszkańcy gminy Malanów, jak co roku planowaliśmy wspierać Państwa w zakresie usuwania wyrobów azbestowych poprzez bezpłatną usługę demontażu, transportu i unieszkodliwienia tych niebezpiecznych odpadów. Corocznie ta forma pomocy opierała się na współpracy trzech podmiotów, a mianowicie: Gminy Malanów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Powiatu Tureckiego, który realizował zadanie usuwania azbestu dla gmin z terenu powiatu tureckiego. Wobec deklaracji Starosty Tureckiego o kontynuacji udziału w programie usuwania azbestu, zabezpieczyliśmy w budżecie gminy na 2019 r. niezbędne środki na dotację celową dla Powiatu.

W ubiegłym roku usunęliśmy ponad 83,5 tony wyrobów azbestowych, a z pomocy skorzystało aż 49 wnioskodawców, co stanowi największą dotychczasową liczbę wnioskujących. Blisko 95% poniesionych wydatków pokryło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Niestety do chwili obecnej WFOŚiGW nie przekazał środków na powyższy cel. W ślad za tym również Starosta Turecki wycofał się z udziału w programie.

Z uwagi na fakt, że budżet gminy był ustalony w ścisłych ramach i „nie przewidywał” powyższej sytuacji, nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniego finansowania usuwania wyrobów azbestowych w bieżącym roku.

Szanowni Państwo Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,  przyjęty przez Radę Ministrów w 2002 roku zakłada, że ze względu na duże zagrożenie, jakie stwarzają wyroby zawierające azbest muszą one zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju najpóźniej do 31.12.2032 roku. Zapewniam, że nie pozostawimy mieszkańców naszej gminy samych sobie i będziemy czynić wszelkie starania, żeby pomoc w roku przyszłym była realizowana w pełnym wymiarze.

Proszę zatem, jeżeli macie Państwo taką możliwość, o zabezpieczenie i przechowanie zdemontowanych odpadów azbestowych do przyszłego roku.

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.

Czy wiesz, że?

Wszystkie zdemontowane wyroby azbestowe z terenu gminy Malanów muszą trafić każdorazowo do Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie.

 

/-/ Łukasz Kurek


Pozostałe aktualności