Dziś jest sobota, 15.06.2019, imieniny Jolanty, Wita
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Radni powołali komisje i uchwalili stawki podatkowe

Radni powołali komisje i uchwalili stawki podatkowe

Radni powołali komisje i uchwalili stawki podatkowe

W dniu 29 listopada 2018 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie odbyła się II sesja Rady Gminy Malanów kadencji 2018-2023. W trakcie sesji uchwalono między innymi składy osobowe gminnych komisji i wybrano ich przewodniczących.

Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego, Rolnictwa i ochrony środowiska:
Grzegorz Kowalski - przewodniczący
Ilona Izydorczyk
Jerzy Frątczak
Sławomir Ogrodowczyk
Kamil Strzelczyk

Komisja oświaty i spraw społecznych:
Grzegorz Krajewski – przewodniczący
Grażyna Harasna
Małgorzata Lament
Karol Płóciennik

Komisja sportu, kultury i porządku publicznego:
Łukasz Włodarczyk – przewodniczący
Maria Knop
Arkadiusz Wszędybył

Komisja rewizyjna:
Piotr Jasiak – przewodniczący
Dorota Kubiak-Tutak
Józef Dzięcioł

Na czwartkowym posiedzeniu Radni podjęli również uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku rolnego, od nieruchomości oraz transportowego na 2019 r.

Podatek od budynków lub ich części

stawka podatku  

mieszkalnych

0,59 zł za m2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22 zł za m2

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

1,00 zł za m2 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

1,50 zł za m2 

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,00 zł za m2.

 

Podatek od gruntów

stawka podatku

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,83 zł za m2                                                        

Gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

1,00 zł za 1 ha

Gruntów  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,20 zł za m2.

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,98 zł za m2

 

Podatek rolny

Podstawa wyliczenia wymiaru podatku

40 zł za dt

 

Radni podjęli również uchwałę dotyczącą przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi , a także nadali nazwę ulicy w Kotwasicach. Ustalono, że będzie to ul. Lipowa. W trakcie obrad wprowadzono również poprawki do Statutu Gminy Malanów, tak aby był zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

DM


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności