Dziś jest środa, 24.07.2019, imieniny Kingi, Krystyny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Pierwsze absolutorium w kadencji 2018-2023

Pierwsze absolutorium w kadencji 2018-2023

Pierwsze absolutorium w kadencji 2018-2023

W piątkowe przedpołudnie 14 czerwca br. odbyła się VIII sesja Rady Gminy. Radni po raz pierwszy w kadencji 2018-2023 zadecydowali o przyznaniu Wójtowi absolutorium.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego - Wójta - w zakresie działalności finansowej gminy. Zgodnie z nowymi przepisami procedurę absolutoryjną poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy i uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta– (więcej o tym dokumencie przeczytacie Państwo w osobnym artykule http://ro.malanow.pl/aktualnosci/wojt-z-wotum-zaufania).

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r., które przedstawiła Skarbnik Gminy p. Marzanna Szczap, wykonane dochody wyniosły 31 944 405,29 zł czyli 101,11% planu, natomiast wydatki stanowiły 33 777 804,92 zł tj. 96,39% planu, w tym wydatki majątkowe 6 212 861,79 zł.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2018 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. i przedstawiła Radzie Gminy Malanów wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz wszystkimi opiniami, Radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium.

Wójt podziękował za udzielone absolutorium i złożył obietnicę, że postara się nie zawieść zaufania jakim został obdarzony. Podziękował również Pani Skarbnik Gminy Malanów – Marzannie Szczap oraz swojemu poprzednikowi Sławomirowi Prentczyńskiemu.

DM


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności